Gerald-Ine,  Art & Photography

I work a lot with my husband, Gerald Peterson. He is a photographer and gives lectures and workshops on visual language and street photography. Our company is called Gerald-Ine, Art & Photography. The video 'from woodcuts to ipad art' that you can see on my website was made by him. We often go out together to photograph on the street or in a nature landscape. You can view his website via my link.

 

Ik werk veel samen met mijn echtgenoot, Gerald Peterson. Hij is fotograaf en geeft lezingen en workshops over beeldtaal en straatfotografie.  Ons bedrijf heet Gerald-Ine, Art & Photography. De video ‘van houtsneden naar ipadkunst’ die u op mijn website kunt zien is door hem gemaakt. Samen gaan wij vaak op pad om op straat te fotograferen of in een natuurgebied. Zijn website kunt u bekijken via mijn link. 

 

https://www.geraldpeterson.nl

https://klassiekeacademie.nl

https://digidiaal.nl